Data Analysis Expressions

Power BI Desktop. DAX Studio. Power Pivot.

Oferta

Zajęcia indywidualne, kursy grupowe, szkolenia dla firm.

DAX

Pobierz dane

Przykładowy arkusz danych finansowych.

Zawiera anonimowe dane z fikcyjnymi produktami, a sprzedaż jest podzielona według segmentów i krajów. Źródło: docs.microsoft.com

Kliknij tutaj, by pobrać dane.

Zadania

Spróbuj samodzielnie rozwiązać zadania. W razie kłopotów zerknij na odpowiedzi poniżej.

 1. Wyświetl całą tabelę financials.
 2. Wyświetl kolumny
  • Segment
  • Profit
 3. Wyświetl kolumny
  • Segment – posortowane malejąco
  • Profit – posortowane rosnąco
 4. Filtrowanie. Pokaż dane tylko dla kraju France.
 5. Oblicz sumę Profit.
 6. Oblicz sumę Profit dla kraju Germany.
 7. Wyświetl sumę Profit
  • Country Germany
  • Discount 0
 8. Oblicz sumę Profit
  • Country Mexico 
  • Rok 2014 (użyj funkcji YEAR)
 9. Oblicz sumę Profit dla wszystkich krajów oprócz Mexico.
 10. Zwróć unikalną listę krajów dwoma sposobami.
 11. Oblicz, ile jest unikalnych krajów?
 12. Oblicz, ile razy występuje Small Business (kolumna Segment) w kraju Mexico (kolumna Country)?
 13. Oblicz, ile jest unikalnych Produktów (kolumna Product) w Small Business (kolumna Segment) w kraju Mexico (kolumna Country)?
 14. Oblicz maximum Profit dla Mexico i minimum Profit dla Canada.

Odpowiedzi

Możesz skopiować cały kod poniżej i wkleić do DAX studio. Treści zadań będą wyświetlane jako komentarze.

//zadanie 1 // Wyświetl całą tabelę financials.

EVALUATE financials

 

//zadanie 2 // Wyświetl kolumny: Segment i Profit.

EVALUATE
  ALL (financials[Segment], financials[Profit])
 
//zadanie 3 // Sortowanie. Wyświetl Segment rosnąco, Profit malejąco.
 
EVALUATE
  ALL (financials[Segment], financials[Profit])
  ORDER BY 
     financials[Segment] ASC, 
     financials[Profit] DESC
 
//zadanie 4 // Filtrowanie. Pokaż dane tylko dla Country France.
 
EVALUATE
  FILTER (financials, financials[Country]="France")
 
//zadanie 5 // Oblicz sumę Profit.
 
EVALUATE
    ROW("Wynik",
    SUM(financials[Profit]))
 
//zadanie 6 // Oblicz sumę Profit dla Country Germany.
 
EVALUATE
  ROW("Germany",
  CALCULATE(SUM(financials[profit]), FILTER(financials, financials[Country]="Germany")))
 
//zadanie 7 // Oblicz sumę Profit dla Country Germany i Discount zero 0.
EVALUATE
  ROW("Germany",
  CALCULATE(SUM(financials[profit]), FILTER(financials, financials[Country]="Germany"&&financials[Discounts]=0)))
 
//zadanie 8 // Oblicz sumę Profit dla County Mexico i roku 2014 (Funkcja YEAR).
 
EVALUATE
  ROW("Mexico - 2014",
  CALCULATE(SUM(financials[profit]), FILTER(financials, financials[Country]="Mexico"&&financials[Discounts]=0)))

Przydatne linki