Matura podstawowa 2024

MATEMATYKA

Maturzyst(k)o, witaj!

Czy chcesz świetnie przygotować się do matury podstawowej z matematyki? 

Pomogę Ci w tym! 

Zobacz jakie formy wspólnej nauki są dostępne:

  • kurs wideo online
  • korepetycje indywidualne online (ostatnie miejsca na rok szkolny 2023/2024)

W kursie zostały omówione wszystkie zagadnienia potrzebne do zdania matury podstawowej na 100% ! 

Zobacz poniżej, jakie świetne wyniki osiągnęli Maturzyści ucząc się z Projekt Analityk!

Sprawdź również kurs: Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

 

Opinie

To tylko kilka przykładowych recenzji! Więcej znajdziesz w mediach społecznościowych!

Polecam każdemu kto ma problemy ze zrozumieniem matematyki, nawet tej najbardziej zaawansowanej lekcje z Panią Kamilą. Wszystkie zagadnienia tłumaczy dokładnie i profesjonalnie.

Karolina: opinia e-korepetycje

Pani Kamila bardzo dokładnie i przejrzyście tłumaczy materiał, daje mnóstwo różnorodnych zadań, a także można ją o wszystko zapytać i rozwiać wszelkie wątpliwości. Zna wymagania i potrzeby na każdym etapie nauki każdego z uczniów. Prowadzi zajęcia bardzo dokładnie i rzetelnie – cechuje ją profesjonalizm, a zajęcia z nią są czystą przyjemnością. Z jej pomocą udało mi się zrozumieć wiele zagadnień z zakresu matematyki zarówno w liceum jak i na studiach! Polecam. 🙂

Katarzyna: opinia e-korepetycje

Harmonogram

Zagadnienia omawiane na kursie. Maturzyści mają określony harmonogram ukończenia danego działu oraz napisania testu zaliczeniowego. Zagadnienia są dostosowane do wymagań maturalnych w roku 2024.

część 1

Oś liczbowa
Wartość bezwzględna
Procenty
Potęgi
Pierwiastki
Logarytmy
Dowody (liczby rzeczywiste)
Działania na wyrażeniach algebraicznych
Wzory skróconego mnożenia
Wielomiany
Wyrażenia wymierne
Równania liniowe
Nierówności liniowe
Równania kwadratowe
Nierówności kwadratowe
Równania wielomianowe
Równania wymierne
Metoda przeciwnych współczynników
Metoda podstawiania
Zadania tekstowe
Co to jest funkcja?
Obliczanie wartości funkcji
Odczytywanie i interpretacja wartości funkcji
Dziedzina
Zbiór wartości
Miejsca zerowe
Przedziały monotoniczności
Wartości najmniejsze i największe
Przekształcenia wykresów funkcji
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna
Co to jest funkcja liniowa?
Rysowanie funkcji liniowej
 Współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej
Własności funkcji liniowej
Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej
Funkcja liniowa w kontekście praktycznym
Co to jest funkcja kwadratowa?
Postać ogólna
Postać kanoniczna
Postać iloczynowa
Rysowanie funkcji kwadratowej
Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej
Największa i najmniejsza wartość w przedziale domkniętym
Funkcja kwadratowa w kontekście praktycznym
Wzór ogólny ciągu
Monotoniczność ciągu
Ciąg arytmetyczny
Ciąg geometryczny
Własności ciągów arytmetycznych i geometrycznych
Definicje funkcji trygonometrycznych
Wartości funkcji trygonemtrycznych
Tożsamości trygonometryczne
Wzór na pole trójkąta z sinusem
Twierdzenie cosinusów

część 2

Tw. Pitagorasa i tw. odwrotne
Trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne
Trójkąty przystające
Trójkąty podobne
Twierdzenie Talesa
Wielokąty foremne
Kąty i przekątne w czworokątach
Okręgi
Kąty wpisane i środkowe
Pole wycinka koła i długość łuku okręgu
Twierdzenie o dwusiecznej kąta
Twierdzenie o kącie między styczną a cięciwą
Punkty szczególne w trójkącie
Obwody i pola figur podobnych
Zastosowanie funkcji trygonometrycznych w planimetrii
Dowody (planimetria)
Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie (punkty wspólne, brak punktów)
Równanie prostej w postaci kierunkowej
Prosta przechodząca przez punkt(y)
Proste równoległe
Proste prostopadłe
Prosta styczna do okręgu
Odległość dwóch punktów w układzie współrzędnych
Równanie okręgu
Odległość punktu od prostej
Obrazy okręgów i wielokątów w symetriach
Wzajemne położenie prostych w przestrzeni
Kąt między prostą a płaszczyzną
Kąty w graniastosłupach i ostrosłupach
Objętość i pole powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów
Graniastosłupy i ostrosłupy podobne (objętość)
Zliczanie obiektów
Reguła mnożenia i dodawania
Prawdopodobieństwo w modelu klasycznym
Średnia arytmetyczna
Średnia ważona
Mediana
Dominanta
Odchylenie standardowe
Zadania optymalizacyjne z użyciem funkcji kwadratowej
Pewniaki maturalne
Wzory, których nie ma w tablicach
Dobre rady na maturę
Matura próbna nr 1lutyponiedziałek, 27 luty 2023
Matura próbna nr 2kwiecieńponiedziałek, 24 kwiecień 2023

Filmy wideo

Każda lekcja to wstęp z omówieniem wszystkich zagadnień, a następnie rozwiązujemy zadania maturalne.

 

Test wiedzy na czas

Utrwalenie materiału jest bardzo ważne! Po każdym dziale jest przygotowany test zaliczeniowy.

UWAGA

Czas będzie się odliczał automatycznie, dzięki czemu będziecie mogli się poczuć jak na prawdziwej maturze!

Zapisy

Zapisz się na kurs wideo online lub korepetycje indywidualne.

Opcja 1

korepetycje indywidualne online

brak miejsc

na rok szkolny 2023/2024

Opcja 2

🏆NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA🏆

kurs wideo online

zapisy zamknięte

kolejne zapisy – kurs powtórkowy od stycznia 2024